مشخصات فردی
نام:مهرداد امانی
تاریخ تولد:7 مهر 1350
درباره من:اگر این زخم ها متعلق به همه ماست بیائید در کنار هم مرحمی بر زخمی گذاریم...
مشخصات تماس
ایمیل:iranpak_add@yahoo.com